Platby z rozpočtu EU byly loni ovlivněny příliš velkým počtem chyb

on

|

views

and

comments

Platby z rozpočtu EU byly v rozpočtovém roce 2020 ovlivněny příliš velkým počtem chyb. Vyplývá z výroční zprávy, kterou v úterý zveřejnil Evropský účetní dvůr (EDA).

Auditoři vydali záporné stanovisko k výdajům již druhý rok po sobě. Rovněž identifikovaly rizika a výzvy související s prováděním a správným řízením finančních prostředků EU, které byly zpřístupněny v reakci na koronakrizi.

Celková míra nesrovnalostí ve výdajích EU zůstala v roce 2020 stabilní na úrovni 2,7 % (v roce 2019 – 2,7 %). Loni se více než polovina kontrolovaných výdajů (59 %) považovala za výdaje s vysokým rizikem, což je další nárůst ve srovnání s rokem 2019 (53 %). Pravidla a kritéria způsobilosti, kterými se řídí tento typ výdajů, jsou složitá, což způsobuje větší pravděpodobnost chyb.

Významná míra chyb ovlivňuje výdaje s vysokým rizikem v odhadované míře 4 % (2019-4,9 %). Stejně jako v předchozím roce došli auditoři k závěru, že míra chyb v tomto podstatném typu výdajů je rozšířena, a vydali záporné stanovisko k výdajům EU za rok 2020.

Loni bylo oznámeno šest případů podezření z podvodu, které vyplynuly z práce auditorů (v roce 2019 bylo oznámeno devět případů). Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil vyšetřování všech z nich.

„Vzhledem k výzvám, kterým čelíme, musíme být ostražitější, pokud jde o finanční zdraví EU. V následujících sedmi letech vynaloží Unie mnohem více prostředků než v předchozím programovém období, kdy 27 členských států se dohodlo na programu obnovy,“ připomněl předseda EDA Klaus- Heiner Lehne ve zprávě pro média. To podle něj s sebou přináší potřebu účinné kontroly toho, jak nakládá s financemi EU, a toho, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků.

EÚD upozornil, že reakce Unie na koronakrizi bude mít výrazný vliv na finance EU, neboť na období 2021–2027 budou kombinované finanční prostředky vyčleněné z nástroje EU příští generace (NGEU) a víceletého finančního rámce (VFR) činit 1,824 bilionu eur. To je téměř dvojnásobek výdajů v předchozím sedmiletém období

Auditoři uvedli, že členské státy čerpají evropské strukturální a investiční fondy pomaleji, než se plánovalo. Do konce roku 2020, posledního roku současného sedmiletého rozpočtu, bylo vyplaceno jen 55 % schválených finančních prostředků EU na období 2014–2020. To vedlo k nárůstu nesplacených závazků, které dosáhly 303,2 miliardy eur ke konci loňska, což je ekvivalent téměř dvou let rozpočtů.

V tomto jsou značné rozdíly mezi členskými státy. Zatímco Finsko do konce roku 2020 vyčerpalo 79 % svých celkových přidělených prostředků, tři členské státy, v nichž byla míra čerpání nejnižší (Itálie, Chorvatsko a Španělsko), využily jen asi 45 % svých vázaných částek.

Spojené království vystoupilo z EU dne 1. února 2020. Auditoři uvedli, že k 31. prosinci 2020 byla v účetní závěrce EU vykázána částka 47,5 miliardy eur splatná Británií na základě vzájemných závazků stanovených v dohodě o vystoupení.

V roce 2020 výdaje EU dosáhly 173,3 miliardy eur, což představuje 1,1 % společného hrubého národního důchodu členských států EU a Spojeného království. Největší podíl finančních prostředků (34,9 %) představoval okruh „Přírodní zdroje“. Na „Soudržnost“ šlo 34,3% prostředků a na „Konkurenceschopnost“ 13,9%.

Auditoři každoročně kontrolují příjmy a výdaje EU a zkoumají, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda jsou příjmové a výdajové transakce v souladu s příslušnými pravidly na úrovni EU a členských států.

Share this
Tags

Must-read

Vyberte si svého průvodce životem v podobě magického kamene

Mapa oblohy v den vašeho narození může mít údajně silný vliv na váš další život. Výrazně prý dokáže ovlivnit vaše schopnosti, obavy, silné stránky,...

Město vybudovalo nové osvětlení přechodů pro chodce

V Hurbanově v okrese Komárno bylo vybudováno nové osvětlení průchodů pro chodce na státní silnici I/64. Do užívání bylo předáno v polovině října, informovala...

Výrobní ceny ve Španělsku v září vzrostly nejvíce za téměř 44 let

Výrobní ceny ve Španělsku v září pokračovaly v růstu, přičemž dosáhly druhé největší tempo od začátku těchto statistik. Přispělo k tomu zejména zdražení energií,...
- Reklama -PR články

Recent articles

Další články z rubriky